Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kısas Kültürel Mirası Geliştirme Projesi

Yazdır


20.12.2005

Avrupa Birliği ve GAP İdaresinin birlikte yönettiği “ GAP Bölgesi Kültürel Mirası Geliştirme Projesi” kapsamında 2004 yılında CEM Vakfı adına kurucu üyelerden Doğan Bermek tarafından hazırlanmış olan “KISAS Kültürel Mirası Geliştirme ” projesi bu programdan yararlanmak üzere seçilen 32 projeden birisi olmuştur. Proje Ağustos 2005 ‘te fiilen başlamıştır. 24 ay sürecek olan proje ile ilgili kısa bilgi aşağıdadır:

Şanlıurfa kent merkezine 12 km. mesafedeki KISAS beldesine 11 yüzyilda yerleşmiş olan Türkmen aşiretleri, Orta Asya’dan Anadolu’ya getirdikleri kültür zenginliğini, aradan geçen bin yıl boyunca kaybetmeden sürdürmüş, ALEVİ inacının simgeleri olan, DEYİŞ, CEM ve SEMAH‘larda özgünlüğünü korumuş ve en önemlisi de sazını her zaman büyük bir ustalık ve zenginlikle çalan Aşıklar yetiştirme konusunda Anadolu’nun en seçkin ve kendine has özelliklerini korumuş beldelerinden biri olmuştur.

Projenin temel amaçları , ŞANLIURFA - KISAS Beldesinin, AŞIK GELENEĞİ, halk müziği, CEM‘leri ve özgün Semahının bölgede ve ülkede toplumsal tanınırlığa kavuşturulması, kentteki diger Alevi / Bektaşi Türkmen yerleşmeleri ile kültürel bütünleşmenin güçlendirilmesi, bölgede hızla gelişmekte olan İnanç Turizmi faaliyetlerinin Alevi inancını da tanıyarak ve tanıtacak biçimlerde düzenlenmesini sağlayacak bilgilendirme ortamının hazırlanması, yerel gelenekler ve el sanatlarını geliştirici etkiler yaratacak girişimlerde bulunmak ve bu çerçevede bir yandan KISAS ‘ın tanınılırlığını yükseltirken, bir yandna ŞANLIURFA ve KISAS’lıların kendi kültür birikimine daha donanımlı ve bilinçli bir şekilde sahip olmalarının sağlanmasıdır.

Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır.

 • KISAS‘ta veya KISAS’lı olduğu halde başka kentlerde yaşayan ve HAK AŞIĞI geleneğini sürdürmekte olan çok sayıda KISAS’Lı aşığın çalışmalarının üzerinde yapılmış envanterlerden ve derlemelerden ulaşılabilenlerin seçkin bir HALK MÜZİĞİ uzman grubu tarafından elden geçirilmesi, bu çalışmaların gerçek telif hakkı sahipleri ile de kontrol edilerek sistematik bir biçimde arşivlenmesi, bu güne kadar kaydedilmemiş eserlerin telif haklarının ilgili yasal kurumlarda tescilleri, takipleri ve korunmaları için gereken yerel kurumsal yapılanmaların oluşturulması için yasal ve idari destek sağlanması.
 • Bölgedeki en yaşlı 40 kadar kişi ile KISAS / SIRRIN / YASLICA / AKPINAR beldelerinde TARİH VAKFI tarafından SÖZLÜ TARİH çalışmaları yapılması ve bölgenin yakın tarihinin, gelenek ve göreneklerinin belgelenmesi / tanıtılması,
 • KISAS’ta geleneksel olarak yapılagelen AŞURE SENLİĞİ ‘nin 2006 ve 2007 yıllarında dinleti , gösteri ve panel gibi etkinlikler iile desteklenerek AŞURE ŞENLİĞİ’nin ŞANLIURFA / GAP ekseninde bir İNANÇ ETKİNLİĞİ olmanın yanısıra, KISAS’ın daha iyi tanınmasını sağlayacak bir fırsat olarak değerlendirilmesi , şenliğin kapsamlı ve düzeyli bir HALK BİLİMİ ve HALK MÜZİĞİ şölenine dönüştürülmesi.
 • 2006 AŞURE ŞÖLENİ öncesinde ŞANLIURFA’da yerli ve yabancı bilim adamlarının katılacağı “GAP bölgesinde ALEVİ–BEKTAŞİ yerleşmeleri ve ŞANLI URFA KÜLTÜR MOZAYIĞINDA KISAS” konulu bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi (Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek Sempozyumun koordinatörlüğünü ise Sitemiz editörlerinden Dr. Ali Yaman yürütmektedir.)
 • Tüm çalışmalardan elde edilecek yazılı, sözlü ve müzikli ürünlerin sistematik bir anlayış içerisinde tüm dünyaya uydu yayın yapan CEM Radyo, Adıyaman ve Gaziantep’te kurulu mahalli radyolardan, olanaklar ölçüüsünde de yerel ve ulsal televizyon kanallarından sürekli olarak ilgili kamuoyu’nu bilgilendirecek biçimde yayınlanması,


Bu amaçlara ulaşabilmek için,

 • Bölgede yaşayan ve bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile HALK BİLİMİ ve İNANÇları konusunda araştırma yapanların KISAS ile ilgili bilgilere, çağdaş standartlarda ulaşabilecekleri web sitesi / kitap / video/CD gibi ürünler hazırlanacaktır.
 • KISAS üzerinde yapılmış çok sayıda akademik, bilimsel araştırmanın kavranır, anlaşılır biçimde bir KÜLTÜREL MİRAS anlayışı içinde düzenlenecek, KISAS HALK MÜZİĞİ, KISAS CEM ve SEMAHLARI ile ilgili kitap, kitapçık ve albümlerde özetlenmesi için gayret edilecek, geçici ve kalıcı sergiler açılacaktır.
 • Gerekli ise KISAS aşıkları ve eserlerinin telif haklarının korunması ile ilgili yasal kurumlaşmalar için gayret gösterilecektir.
 • KISAS belediyesi’nin ve yerel olanakların geliştirilmesi, belde’nin cağdaş bir CEMEVİ ‘ne kavuşması için gereken çalışmalar başlatılacaktır.


Çalışmalar CEM Vakfı ADIYAMAN GÖLBAŞI şubesi tarafından yürütülecek ve 24 ay sürecektir. Çalışmalara KISAS Belediyesi, HARRAN Üniversitesi, Tarih VAkfı, CEM Radyo ve bazı başka kuruluşlar da proje ortağı olarak katkıda bulunacaklar, CEM VAKFI genel merkezi gerekli denetim, koordinasyon ve teknik destekleri sağlayacak ve GÖLBAŞI subemizi destekleyecektir.

Proje ile ilgili hazırlıkları CEM Vakfı kurucu üyelerinden Doğan Bermek yürütmektedir. AB ile ilişkilerin sürüdürülesinde ve proje sürecinde koordinasyon, denetim ve planlama konuları Doğan Bermek, idari ve güncel konular ise Adıyaman- Gölbaşı şube başkanı Niyazi Arslan ‘ın yönetiminde devam etmektedir.
Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Sitesi olarak biz de bu projeye başarılar diliyoruz. Projeyle ilgili gelişmeleri buradan duyuracağımızı ifade ediyoruz.

You are here: Araştırmalar Türkçe Araştırmalar Kısas Kültürel Mirası Geliştirme Projesi