Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Eraslan Ocağı'na Ait İcazetnameler

Yazdır PDF

aaa_eraslan1.gif
(09.12.2001)

Değerli dostlar Dedelik Kurumu ve Ocaklara yönelik araştırmalarımız çerçevesinde topladığımız ve bu konuda çalışan araştırmacılarla da paylaştığımız belgeleri sitemizde sizlere de sunmayı sürdürüyoruz. Bu kez Eraslan Ocağı'ndan Bektaş Aslan Dede'nin bana ulaştırdığı dört belgeden ikisini yayınlıyoruz. Eraslan Ocağı'nın merkezi olan Tokat, Almus ilçesine bağlı Cehet kasabasını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğim alana araştırmaları sırasında ziyaret etmiştim. Kendisine teşekkür ediyor, bu tür belgeleri olanların bizlere ulaştırmalarını diliyoruz. Dr. Ali Yaman

İCAZETNAME 1 (Eski Yazı)

Ali Dede oğlu merhum Bektaş Efendi’nin yerine mahdumu bulunan Ali Ağa’yı tarikat hizmeti bi’l-ibka vazifeye tayin edilmiştir. Muhibbanımız bulunan Cehed Köylüleri ve muhibbanlar itaatte bulunmaları içün bizzat bu emrimiz yerine getirilsin. Cümleye selamlar olunur.

4 Kânun-i Sanî Sene: 1340

Merhum Hüseyin Efendi-zâde

Mühür: İbrahim

İCAZETNAME 2 (Yeni Yazı)

Reşadiye’nin Ceğet köyünden Eraslan evlatlarından Ali oğlu Hüseyin Aslan müteaddit defa buraya gelip Dergah-ı Hazret-i Pir’i ziyaret etmiş olmakla Eraslan ocağına bağlı talibanın kendisine lazım gelen hürmet, itaat ve inkiyatta bulunmaları iş’ar bilvesile cümleye mahsus selam ve beyan-ı muhabbet olunur.

7 Aralık 1962

(mühür)

 

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri Eraslan Ocağı'na Ait İcazetnameler