Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

28 Aralık 1919 Tarihli Şifre Telgrafın Suretidir.

Yazdır PDF

aaa_ataturk.gif
( Not: Tarihsel olayları ve kişiliklerin belki de en fazla ideolojik gözlüklerle görüldüğü bir ortamda yaşıyoruz. Halbuki ideolojik yönelimlerimizi ve duygularımızı bilgi ve belgelerin çarpıtılması için kullanacağımız yerde, onları anlamaya çalışmamız Türkiye için çok daha yararlı olurdu. Bizim Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Sitesi Editörleri olarak burada yayınlanan bilgi, belge ve yazılara bakışımız ideolojik ve duygusal olmaktan uzak, olguları sağlıklı olarak anlamaya yönelik bir çabadır. Bu kez Atatürk’ün Hacıbektaş ziyaretine ilişkin veriler içeren bir telgraf suretini araştırmacılar için alıntı yapıyoruz. Belgenin kaynağı aşağıdadır. Umarız yararlı olur. Ediörler adına Dr. Ali Yaman )

Kaynak: Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge), T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 1, Gn. No: 060, Ankara 1982, sayfa 77.

BELGE - 78/a

B.E.O.
Siyasî Kısım
Karton No: 34
Dosya No: 60
Belge No: 343585

BAB-I ALİ DAHİLİYE NEZARETİ

Kalem-i Mahsus

ANKARA VİLAYETİNDEN GELEN

28 ARALIK 1919 TARİHLİ ŞİFRE TELGRAFIN SURETİDİR

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, dün akşam saat üç sıralarında Ankara’ya giderek doğruca Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin mübarek türbelerini ziyaret ettikten sonra hükümet önünde toplanan binlerce halk tarafından sevinç içinde, alkışlarla ortaya alınıp kurbanlar kesilmiş, halifelik ve Padişah efendimiz hazretleriyle devlet ve milletimizin mutluluğu için dualar edildikten sonra, Mustafa Kemal Paşa tarafından da aynı anlamda bir konuşma yapılmış, vilayet makamında ve Kolordu Kumandanlığı dairesinde kendilerine çay ve kahve ikram edilmiştir. Daha sonra iki seneden beri boş olan ve ikametlerine ayrılan Ziraat Okulu’na gitmişlerdir. Karşılamaya, şehre üç saatlik mesafeden bütün Ankara halkı ile çevre ilçelerin ileri gelenleri, yönetici durumunda bulunan şahıslar ve Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye idare heyetleriyle, yine çevre ilçelerden gelen binlerce Kuva-yi Milliye atlılarının katıldıkları, yüzbinlerce halk-kadın ve çocuklar da olduğu halde bir saatlik mesafeden başlayarak, hükümete kadar iki yakalı olarak karşılamaya koştukları, heyetin pek sıcak ve samimi alkışlar arasında geçtiği, Ankara zeybekleri tarafından kılıç ve kalkan oyunları oynandığı, karşılayıcıların mühim bir kısmının silahlı olduğu halde en ufak bir uygunsuzluk bile kesinlikle meydana gelmediği, Heyetin Hacı Bektaş köyünde Çelebi Cemalettin Efendi tarafından misafir edildiği, dergahın dedeleri tarafından kendilerine ziyafet verildiği, Bektaşi tarikatı ileri gelenleriyle Alevilerin Kuva-yi Milliye’ye girdikleri ve yine Kırşehir’de şiddetli yağmur yağmasına rağmen, pek büyük bir merasim yapıldığı, mutasarrıflık vekaletinden alınan telgraftan açıkça anlaşılmakla ilave olarak arz olunur.

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri 28 Aralık 1919 Tarihli Şifre Telgrafın Suretidir.