Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Türk(iye) Kültürleri

Yazdır PDF

Bildiri çağrısı

(07.07.2002)

Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi

tarafından ortaklaşa düzenlenen

II. Ulusal Kültür Araştırmaları Sempozyumu

Türk(iye) Kültürleri

3-5 Eylül 2003

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van

Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 3-5 Eylül 2003 tarihlerinde Van’da “Türk(iye) Kültürleri” başlıklı bir ulusal kültür araştırmaları sempozyumu düzenleyeceklerdir. Sempozyumun amacı, disiplinlerarası ve çokdisiplinli bir yaklaşımla, kültür konusunda yerleşik yargıları sorgulamak, eleştirel ve çözümleyici bakış açısı içeren çalışmaları ya da yeni kuram ve yöntem arayışlarını ortaya koyabilmektir. Bildiriler, Türkiye’de, eski Osmanlı ve Sovyetler Birliği topraklarında, Avrupa, Amerika, Avustralya, Afrika ile İran ve Çin’de Türk kültürleri ile Türkiye kültürleri bağlamında, kimlik, uluslaşma, etnisite, din, diaspora, toplumsal cinsiyet sorunları gibi konuları işleyebilir ama bunlarla sınırlı değildir.

100-200 kelimelik bireysel bildiri özetlerinin, kısa özgeçmişleriyle birlikte en geç 31 Ekim 2002’e kadar

Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu

Sempozyum Koordinatörlüğü

Ziaürrahman Caddesi 25/1

06700 Gaziosmanpaşa, Ankara

tel: +90 (312) 290 2044

faks: +90 (312) 266 5071

adresine gönderilmesi, ya da

sempozyum koordinatörleri

Mutlu Binark  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ve Fulya Ertem  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ’ e e-postalanması gerekmektedir.

En az üç, en fazla dört konuşmacının katılacağı önceden düzenlenmiş oturum önerileri de kabul edilir; oturum önerisi/özeti, konuşmacıların bildiri özetleri ve onlarınki ile birlikte oturum başkanı ile tartışmacının da kısa özgeçmişleriyle gönderilmelidir.

Sempozyum dili Türkçedir ancak bazı durumlarda İngilizce bildiri kabul edilecektir.

Sonuçlar Aralık 2002’de bildirilecektir.

 

You are here: Arşiv