Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

BIELEFELD “BİLGİ TOPLUMUNDA ALEVİLİK” SEMPOZYUMU ÜZERİNE

Yazdır PDF

(07.07.2002)
Almanya’nın Bielefeld kentinde 17-18-19 Mayıs 2002 tarihinde “Bilgi Toplumunda Alevilik” adında üç gün süren bir sempozyum gerçekleştirildi. Bu Sempozyum Bielefeld Alevi kültür merkezince Almanya İç İşleri Bakanlığı ve Bielefeld Üniversitesinin desteği ile gerçekleştirildi. Bu Derneğin gerçekleştirmiş olduğu üçüncü sempozyum çalışması olup, daha önceki Sempozyumlarda okunan tebliğler kitap olarak “Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Alevi Tarih ve Kültürü” adı ile İbrahim Bahadır tarafından oluşturulup derneğin yayını olarak çıkmıştı. Daha önceki Sempozyumlarda Alevi tarihi üzerine yogunlaşıldığından üçüncü sempozyumda günümüzde Aleviliğin değişim sürecindeki sorunları temel tartışma konusu seçilmişti. Bu Sempozyumda ise, iki farklı amacı birlikte götürebilecek bir çalışma gündeme geldi. Birinci günde farklı dinlerin aynı mekanlarda barış içerisinde nasıl yaşayacağı sorunu tartışıldı. İkinci ve üçüncü günde ise Aleviliğin modern dönemde yaşadığı sorunlar ve inancın geleceğe nasıl taşınacağının cevapları arandı. Sempozyum kitabı İbrahim Bahadır tarafından hazırlanmakta olup yakında bilim dünyasına sunulacaktır.
Üç gün süren sempozyumda tartışma başlıkları şunlardı.


17 Mayıs 2002 Cuma

a) Açılış Bielefeld Alevi Kültür Derneği başkanı Veysel Önder , Almanya İç İşleri Bakanlığı müsteşarı Dr. Joachim Henkel, Bielefeld yabancılar sorumlusu Annegret Grewe, tarafından konuşmalarla yapıldı.

Birinci oturumda tartışma konusu.
b) TOPLUMDA YAPISAL DÖNÜŞÜM VE DİN ÜZERİNE ETKİLERİ.
Pd.Dr.Heiner Bielefeldt : Seküler toplumda dinsel çoğulculuk
Banu Yalkut Bredermann: Avrupa da dini azınlıklara genel bakış – Yezidi toplumunda dönüşüm.
Aldo Sundermann: Hıristiyanlıkta dönüşüm.
Dr. Krisztina Kehl-Bodrogi: Alamanyada Alevi Din derslerinin Aleviliğe etkileri ve sunacağı perspektifler.
İsmail Kaplan: Alevilerin entegrasyon problemi.

Başlıklı tebliğlerini sundular
c) PANEL “FARKLI DİNİ GURUPLAR ARASINDA DİYALOG NASIL GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİNİR.”
Dr.Thomas Lemmen (Almanya İç İşleri bakanlığı İslam sorumlusu)
Brigitte Maske :(Protestan kilisesi İslam sorumlusu)
Volker Meissner ( Katolik kilisesi temsilcisi )
Dr. Zorab Aloyan (Yezidi cemaatı temsilcisi )
Zeynel Arslan ( Alevi dedesi )
Konuşmacılar aynı mekanları kullanan dini cemaatların barış içerisinde nasıl yaşayacağına ilişkin öneri ve girişim tercihleri hakkında bilgiler verdiler.
Aynı gün akşam Bielefeld Alevi kültür derneğinde bütün misafirler ile bir sohbet yemeği verildi.
İkinci günün tartışmaları ise Aleviliğin modern dönemindeki dönüşümü ile ilgili idi.

18 Mayıs 2002 Cumartesi

d) ALEVİ İNANÇ VE TARİHİNE BAKIŞ
Oturum başkanı : Prof. Dr.Zafer İlbars.
Prof. Dr. İrene Melikoff : Hacı Bektaşi Veli ve inanç çevresi
Prof .Dr Ahmet Yaşar Ocak Aleviliğin geleceğinde çözüm bekleyen problem : Tarih ve Teoloji
Dr. Markus Dressler : Aleviliğin Din ve Dünya anlayışı – tarihsel boyutu ve bu günlerdeki yorumlar
Yrd. Doç .Dr. Yağmur Say: Alevi Bektaşi tarih yazıcılığında yöntem sorunu.

e) KIRSAL BÖLGELERDE ALEVİ YAŞAMI.
Oturum Başkanı: Prof. Dr Belkıs Temren
Ahmet Taşkın: Dersim -Tunceli Alevilerinin yeniden inşası
Ali Aksüt : Batı Anadolu çevresindeki Alevi guruplar
Piri Er: İç Anadolu’daki Alevi guruplar.

Mehmet Gülmez: Dersim'deki değişim


19 Mayıs 2002 Pazar

f) ALEVİLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ
Oturum başkanı: Prof. Dr.Ahmet Yaşar Ocak
Prof Dr. Zafer İlbars : Yeniden yapılanma sürecinde Alevi Bektaşilerde dinsel değerler
Prof . Dr. Belkıs Temren : Bektaşiliğin çağımız koşularına uyarlanması.
Yrd. Doç. Dr. Necdet Subaşı : Alevilik , Aleviler ve Modernleşme
İbrahim Bahadır: Aleviliğe milliyetçi yaklaşımlar ve Aleviler üzerindeki etkileri. 

Yrd. Doç Dr. Ali Yaman : Anadolu Alevilerinde otoritenin el değiştirmesi Dedelik kurumundan - kültürel organizasyonlara

Üçüncü gün ikinci oturum.
g) ALEVİ İNANCININ YAŞATILMASINDA KURUMLARIN YERİ.
Oturum başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yağmur Say
Ali Yıldırım : Cem evlerinin konumu.
Gülağ Öz : Aleviliğin yaşatılmasında tarihi ve dini merkezlerin (Tekkeler )rolü
Zeynel Gül : Almanya’da Alevi derneklerinin konumu.

Prof Dr Zafer İlbars’ın Sempozyumu değerlendirme konuşması ile sempozyum sona erdi.
Bu denli büyük bir ve nitelikli bir kadro ile yapılan bu tartışma Alevi örgütlerinin arasında kapsam anlamıyla en büyüğü olma özeliği taşıyor. Sempozyuma sunulan tebliğler kısa süre içinde Almanca ve Türkçe olarak yayınlanacaktır.

You are here: Arşiv